Společnost Future – Automotive byla založena 2.9.2013
v České Republice.

Činnost firmy je zaměřena na vývoj produktů
- karoserie, interiérové a exteriérové díly ve spolupráci
s německým zákazníkem