Snažíme se navázat spolupráci s dalšími zahraničními zákazníky.